กกท. ขอ ผู้ว่า 77 จังหวัด เข้มจัดแข่งขันชกมวย สกัดโควิด-19

กกท. ขอ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด , ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค1 -ภาค 5, ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 77 จังหวัด ในฐานะนายทะเบียนจังหวัด  ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามวย ในลักษณะของมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด–19

 

โดยหากจังหวัดๆนั้น มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขัน  ขอให้ดูแลการให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) , คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และจัดการแข่งขัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ที่มาของการทำหนังสือดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19)ในไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น  จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดกิจกรรต่างๆ  ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก  อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  โดยก่อนหน้านี้กกท.  ได้ทำหนังสือถึง 88 สมาคมกีฬา เสนอให้เลื่อนกิจกรรมต่างๆออกไปก่อน

สนใจอ่านข่าวเพิ่มเติม: r1champion.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here