กกท. แจ้ง ประสานนายสนามมวย-ผู้จัดรายการแข่งขัน ขอเลื่อนชกลดความเสี่ยงโควิดระบาด

กกท. แจ้ง ขอเลื่อนการชก สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำหนังสือถึง นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวยโดยขอความร่วมมือ

ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามวย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกัน ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค. ) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบควบคุม ดูแลการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยเคร่งครัด

ด้าน สนามมวยบลูอารีน่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศ ยกเลิกการจัดชกมวยไทย ที่มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ 2 สัปดาห์ ติดต่อกันคือ  วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน เพื่อแสดงออก ถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19

สนใจอ่านข่าวเพิ่มเติม: r1champion.com

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here