บอร์ด กกท. ตั้ง ‘บิ๊กทหาร’ นั่งหัวโต๊ะ ดัน มวยไทยสู่โอลิมปิก

บอร์ด กกท. มีมติตั้งทีมดัน มวยไทยสู่โอลิมปิก โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธาน และ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ( บอร์ด กกท. ) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้เงินสะสมของ กกท. ดำเนินการจัดทำโครงการระบบ e-office เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการภายในของ กกท. ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท โดย แบ่งออกเป็น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์,ระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ ทั้งนี้ โครงการ e-office เป็นการดำเนินงานผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ 1 เพื่อนำระบบสารสนเทศมาใช้งานสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน มุ่งเน้นการลดประมาณการใช้งานเอกสารกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของระบบเอกสารราชการ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกสถานที่ รวมถึงการทำงานในสถานการณ์ New Normal และตอบสนองการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

บอร์ด กกท

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแนวทางในการขับเคลื่อนกีฬา มวยไทยสู่โอลิมปิก และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกและคณะอนุกรรมการดำเนินการการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการอำนวยการฯ  ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกดําเนินไปอย่างเป็น รูปธรรมมีการบริหารจัดการ และการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานขอความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และงบประมาณในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก และพลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานคณะอนุกรรมการดำนเนินการฯ

โดยมีหน้าที่กำหนดรูปแบบมอบนโยบายและแนวทางดำเนินการบูรณาการแผนงาน ประสานงานกับองค์กรกีฬาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารจัดการกำกับดูแลติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบโยกย้ายผู้บริหาร​ (ระดับ9) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.​นายสมพร​  ไชยสงคราม​  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน​  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 2.นายปรีชา​ ลาลุน​ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย​และ​แผน​ ไปดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่าย​พัฒนา​กีฬา​เป็นเลิศ 3.นายธัชนาถ​ ทองประกอบ​ ผู้อำนวยการฝ่าย​พัฒนา​กีฬา​เป็นเลิศ​ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สนใจอ่านข่าวเพิ่มเติม: r1champion.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here