สรุปแชมป์ 16 รุ่น มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564

สรุปแชมป์ 16 รุ่น การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 ที่โดมอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

พร้อมด้วย นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และ พล.อ.ต.มังกร เสมารัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา

สำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันแบบนิวนอร์มัล ไม่มีผู้เข้าชมในสนามและให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการผู้ตัดสินทุกคน ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยระบบ RT-PCR ทุกครั้งก่อนขึ้นสังเวียน เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะอีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

1.รุ่น 30 ก.ก. ชาย อานท์ เด่สันเทียะ โป่งก้อนเส้า เหรียญทอง แทนคุณ วงศ์อนุ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เหรียญเงิน

2.รุ่น 30 ก.ก. หญิง ภาวิตรา ชำนาญจิต ลูกบุญมี เหรียญทอง พิชญา เพชรจันทึก แสงทองค้าแก๊ส เหรียญเงิน

3.รุ่น 34 ก.ก. ชาย ธนกฤต วิเชียรสมุทร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เหรียญทอง อิรฟาน มะดะ ศศิประภายิม เหรียญเงิน

4.รุ่น 34 ก.ก. ชาย  วัฒนาศักดิ์ วงศ์สวาสดิ์ ค่ายมวย ว.อุรชา เหรียญทอง วรกานต์สุขทั่ว โป่งก้อนเส้า เหรียญเงิน

5.รุ่น 36 ก.ก. ชาย ณัฐวัศห์ ฟองฟุ้ง ชมรมกีฬามวยจังหวัดระนอง เหรียญทอง จักรรินทร์ ศรีลรินทร์ ค่ายมวย ว.อุรชา เหรียญเงิน

6.รุ่น 57 ก.ก. หญิง รัตติกา โสลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เหรียญทอง วิลาสินี ภูเด่น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก เหรียญเงิน

7.รุ่น 45 ก.ก. หญิง พรทิพย์ คำทองพเนาว์ ส.ทหารอากาศ ขอถอนตัว ขินณ์ ไชยสน มกช.ชัยภูมิ เหรียญทอง

8.รุ่น 48 ก.ก. ชาย นฤพล จิตรา ส.กองทัพบก เหรียญทอง ฐนกร สิงห์สาย มกช.ชัยภูมิ เหรียญเงิน

9.รุ่น 48 ก.ก. หญิง ธนวรรณ ทองดวง แดนนภา เหรียญทอง มนธิชา แก้วพิลา ลูกหนองผำ เหรียญเงิน

10.รุ่น 51 ก.ก. ชาย นัฐรินทร์ หอมป่าเพิ่ม ส.กองทัพ บก เหรียญทอง เสกสิทธิ์ ทิมะดี มกช.ชัยภูมิ เหรียญเงิน

11.รุ่น 51 ก.ก. หญิง กุลณัฐ ยูฮันเงาะ ลูกหนองผำ เหรียญเงิน ธนิษฐา เพลินจิตร แดนนภา เหรียญทอง

12.รุ่น 57 ก.ก. ชาย ชัยณรงค์ยาวะโนภาส ร.ร.วัดราชาธิวาส เหรียญทอง วีระศักดิ์ เสนาเหนือ ส.กองทัพบก เหรียญเงิน

13.รุ่น 54 ก.ก. หญิง กันติยา ปะโนรัมย์ แดนนภา เหรียญทอง ผกามาศ พรธีรชัย ส.กีฬาแห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหรียญเงิน

14.รุ่น 63 5 ก.ก. ชาย ศิริชัย ไชยพร ส.กองทัพบกเหรียญทอง อุกฤษฎ์ กงจักร มรภ.สุรนิทร เหรียญเงิน

15.รุ่น 57 ก.ก. หญิง กนกนัน ท์ ทวีคูณ แดนนภา เหรียญทอง เบญญาภา วัชรพัฒนกุล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก เหรียญเงิน

16.รุ่น 67 ก.ก. ชาย ยุทธนากร พิลึก ส.กองทัพบก เหรียญทอง โอภาส รอดนอก มกช.ชัยภูมิ เหรียญเงิน

ติดตามข่าวมวยก่อนใคร ได้ที่:     r1champion.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here